قیمت گذاری فناوری

ارزش گذاری فناوری

ارزش گذاری فناوری

ارزش گذاری فناوری یکی از اقدامات مهم در مرحله بهره برداری، ارائه محصول یا فناوری به بازار است. برای این موضوع سازمان ها، شرکت ها و صنایع باید به سوالات متعذذی پاسخ دهند که یکی از مهمترین آنها «قیمت» فناوری و محصول است. فروش فناوری نیازمند قیمتی است که از نظر بازار قابل پذیرش بوده و برای تولید کننده ایجاد سود نماید. قیمت گذاری فناوری های جدید از جمله فعالیت های دشوار در بحث تجاری سازی فناوری است، زیرا هنوز محصول مبتنی بر فناوری مورد نظر وارد بازار نشده و با مشکلات پیش بینی نشده ای رو به رو خواهد بود و در نتیجه امکان تغییر قیمت ها زیاد است. روش های متعددی نظیر روش هزینه مبنا، روش بازار مبنا و روش ارزش مبنا، برای قیمت گذاری فناوری وجود دارد که سازمان ها، شرکت ها، صنایع بایستی با بکارگیری آنها ارزش مادی فناوری ها و محصولات خود را تعیین نماید.

بهینه سازی طراحی چند موضوعی

طراحی و بهینه سازی چند موضوعی multidisciplinary design optimization

بهینه سازی طراحی چند موضوعیMDO

یک فرآیند مدرن طراحی است که تاثیرات متقابل چندین موضوع مهندسی را به طور همزمان لحاظ می نماید تا جواب های بهتر و اثربخش تری در حین طراحی یک سیستم پیچیده ارائه نماید.

با این کار جواب هایی مطابق نیاز مشتری و در عین حال بهینه در زمان بسیار کوتاه تری نسبت به روش های مرسوم به دست می آید. این روش به طراحان اجازه می دهد تا مطالعات گزینه سنجی را در یک طیف گسترده و با سرعت و عملکرد بسیار بالا انجام دهند. خروجی این روش نوین طراحی، طرح بهینه خواهد بود که برای کارشناسان همه موضوعات دخیل در طراحی سیستم مورد نظر قابل قبول است.  این روش در طراحی سیستم های پیچیده هوافضایی نظیر هواپیما، ماهواره و همچنین وسایل حمل نقل نظیر کشتی، قطار، خودرو، طراحی مدارات الکترونیکی، طراحی لوازم خانگی و … نیز به کار گرفته می شود.

روش سنتی که در حل در طراحی سیستم های پیچیده به کار می رود از نوع تکرارهای متوالی می باشد. این روش دارای تعداد زیادی تکرارهای طراحی است و طرح نهایی به شدت به فرض های اولیه در نظر گرفته شده وابسته خواهد بود؛ بنابراین دارای ضمانت لازم برای رسیدن به یک طرح مناسب نیست. بهینه سازی طراحی چند موضوعی با لحاظ کردن اثرات میان موضوعی و همچنین تاکید بر اتوماسیون طراحی، به طراحان اجازه می دهد تا مطالعات طرح های گوناگون را در یک طیف گسترده و با سرعت و راندمان بسیار بالا انجام دهند. خروجی این روش نوین طراحی طرح بهینه ای خواهد بود که برای کارشناسان همه موضوعات قابل قبول است. روش بهینه سازی طراحی چند موضوعی ، چنان که از نام آن مشخص است از دو بخش مجزا تشکیل شده است. بخش اول یا همان بهینه سازی ناظر بر نتیجه طراحی و بخش دوم یعنی چند موضوعی ناظر بر فرآیند طراحی است. این روش طراحی زمان رسیدن به یک طرح قابل تولید مطابق با نیاز مشتری را به شدت کاهش می دهد اما در دنبای پر رقابت امروز اینکه سیستمی طراحی شود که عملکرد ان طابق با خواسته های مشتری باشذ کافی نیست؛ باکه لازم است آن سیستم بهترین باشد. بهترین برای سیستم های مختلف با توجه به ویژگی های آنها متفاوت است. این موضوع و اینکه فرآیند طراحی از یک سو و  بهینه سازی یک الزام عددی از سوی دیگر سبب شده طراحی چند موضوعی جایگاه مناسبی در بین طراحان داشته باشد.به طور کلی بهترین سیستم یعنی سیستمی که هزینه کمتر با بازدهی بالاتر ، قابلیت اعتماد بالاتر و نگهداری راحت تر داشته باشد.

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

توسعه فناوری مقدم بر توسعه محصول است. و از طرح های توسعه ای که منوط به توسعه سایر فناوری ها است پرهیز شود. این مهم از طریق تبیین وضعیت مطلوب فناوری ها و نقشه راه آنها بدست می آید.

دلیل شکست پروژه های بزرگ: فقدان مهندسی سیستم

روش جدید جذب کربن، CO2 را به سنگ زیرزمینی تبدیل می کند

۲۰th June 2016

New method of carbon capture turns CO2 into stone underground

A way of pumping CO2 underground and turning it from a gas into solid carbonate minerals has been demonstrated in Iceland – offering a potentially better method of carbon capture and storage.

iceland carbon capture
Credit: Árni Sæberg

Scientists have announced a more efficient way of removing man-made carbon dioxide emissions from the atmosphere – turning it into rock. Their study, published in the journal Science, has shown that carbon dioxide (CO2) can be permanently and rapidly locked away from the atmosphere, by injecting it down into volcanic bedrock. The CO2 reacts with the surrounding rock, forming environmentally benign minerals.

Measures to tackle the problem of increasing greenhouse gas emissions and resultant climate change are numerous. One approach is Carbon Capture and Storage (CCS), where CO2 is physically removed from the atmosphere and trapped underground. Geoengineers have long explored the possibility of sealing CO2 gas in voids underground, such as in abandoned oil and gas reservoirs, but these are susceptible to leakage. So attention has now turned to the mineralisation of carbon to permanently dispose of CO2.

Until now, it was thought that this process would take centuries or millennia, and therefore wasn’t a practical option. But the current study – led by the University of Iceland, Columbia University, University of Toulouse and Reykjavik Energy – has demonstrated it can be done in just two years.

Lead author, Dr Juerg Matter, Associate Professor of Geoengineering at the University of Southampton, says: “Our results show that between 95 and 98 per cent of the injected CO2 was mineralised over the period of less than two years, which is amazingly fast.”

The gas was injected into a deep well in Iceland. As a volcanic island, Iceland is made up of 90 per cent basalt, a rock rich in elements such as calcium, magnesium and iron that are required for carbon mineralisation. The CO2 is dissolved in water and carried down the well. On contact with the target storage rocks, at 400-800 metres underground, the solution quickly reacts with surrounding basaltic rock, forming carbonate minerals. The diagram below shows conventional methods of CCS (left) and the new method (right):

co2 turned into stone
Credit: P Huey/Science/AAAS

“Carbonate minerals do not leak out of the ground – thus, our newly developed method results in permanent and environmentally-friendly storage of CO2 emissions,” says Dr Matter, who also works at Columbia University. “On the other hand, basalt is one of the most common rock types on Earth, potentially providing one of the largest CO2 storage capacities.”

To monitor what was happening underground, the team also injected ‘tracers’, chemical compounds that literally trace the transport path and reactivity of the CO2. There were eight monitoring wells at the study site, where they could test how the chemical composition of the water had changed. The researchers discovered that by the time the groundwater had migrated to the monitoring wells, the concentration of the tracers – and therefore the CO2 – had diminished, indicating that mineralisation had occurred.

“Storing CO2 as carbonate minerals significantly enhances storage security, which should improve public acceptance of Carbon Capture and Storage as a climate change mitigation technology,” says Dr Matter.

However, it will require huge efforts to be scaled up to the level needed to store the gigatons of gases currently being emitted by human activity.

“The overall scale of our study was relatively small. So, the obvious next step for CarbFix is to upscale CO2 storage in basalt. This is currently happening at Reykjavik Energy’s Hellisheidi geothermal power plant, where up to 5,000 tonnes of CO2 per year are captured and stored in a basaltic reservoir.”

The investigation is part of the CarbFix project, a European Commission and U.S. Department of Energy funded programme to develop ways to store anthropogenic CO2 in basaltic rocks through field, laboratory and modelling studies.

The first supercomputer to reach 100 petaflops

The first supercomputer to reach 100 petaflops

China has announced the Sunway TaihuLight – the world’s fastest supercomputer, with a Linpack rating of 93 petaflops and peak performance of 125 petaflops.

100 petaflop supercomputer china 2016
Credit: ©Science China Press

The Sunway TaihuLight is the first system in the world to reach a peak performance of over 100 petaflops (100,000,000,000,000,000 floating point operations per second). It is a completely home-grown machine, designed and operated by the National Supercomputing Centre in Wuxi (NSCC-Wuxi), eastern China.

As the world’s fastest supercomputer, it will contribute to research such as Earth system modelling, ocean surface wave modelling, atomistic simulations, phase-field simulations, hi-tech manufacturing and big data analytics. With advancements in these and other fields, the models that scientists use are becoming increasingly complex, and the temporal and spatial resolutions they require are also increasing rapidly. All of these factors contribute to the demand for exponential improvements in computing power.

The Sunway TaihuLight is three times faster than the previous record holder, Tianhe-2, which ran at 34 petaflops. In fact, it actually surpasses the next five machines on the TOP500 list combined. It has a total of 10.6 million CPU cores and features 1.3 petabytes of RAM. The system is so powerful that it requires about 15 megawatts (MW) of electricity. However, this is actually less than the 17.8 MW needed by Tianhe-2, making it far more energy efficient. The system runs on its own operating system, Raise OS.

“As the first number one system of China that is completely based on home-grown processors, the Sunway TaihuLight system demonstrates the significant progress that China has made in the domain of designing and manufacturing large-scale computation systems,” said director of the NSCC, Prof. Guangwen Yang.

China now has more supercomputers among the world’s top 500 than any other nation. Although lagging behind in the supercomputer race, America is planning to launch a new machine of its own in 2018 called the Summit that should run between 150-300 petaflops. By 2019, experts believe the first exaflop computer may arrive. Longer term, zettaflop and yottaflop machines could arise in the 2030s and 2040s, respectively. If trends continue, a billion human brains could be simulated in real time by the ۲۰۵۰s.

U.S. drone industry welcomes new regulations

۲۳rd June 2016

U.S. drone industry welcomes new regulations

The Federal Aviation Administration (FAA) has finalised the first operational rules for commercial use of drones across the USA.

drone regulations 2016 faa

The FAA has just released the first operational rules for routine commercial use of small unmanned aircraft systems (UAS or “drones”). This greatly relaxes the existing laws, and paves the way towards fully integrating these flying machines into the nation’s airspace. The new regulations are designed to harness technological innovations safely, to spur job growth, to advance critical scientific research and to save lives.

“We are part of a new era in aviation, and the potential for unmanned aircraft will make it safer and easier to do certain jobs, gather information, and deploy disaster relief,” said U.S. Transportation Secretary Anthony Foxx. “We look forward to working with the aviation community to support innovation, while maintaining our standards as the safest and most complex airspace in the world.”

The guidelines, which take effect in late August, offer safety regulations for unmanned aircraft drones weighing less than 55 pounds that are conducting non-hobbyist operations. The rule’s provisions are designed to minimise risks to other aircraft, as well as people and property on the ground. Pilots will be required to keep an unmanned aircraft within visual line of sight. Operations are allowed during daylight and during twilight if the drone is equipped with anti-collision lights. Drones will be limited to a maximum speed of 100 mph (160 km/h) and maximum altitude of 400 feet above ground level (AGL) or, if higher, must remain within 400 feet of a structure. The person actually flying a drone must be at least 16 years old.

Drones are still prohibited from carrying packages or other goods across US airspace – a setback for companies like Amazon and Google, which for the last few years have been trying to achieve this. However, the commercial potential for drones remains huge. According to industry estimates, they could generate more than $82 billion for the U.S. economy and create 100,000 new jobs over the next 10 years.

Until now, the FAA laws were highly restrictive, cumbersome and expensive. Commercial operators needed a pilot’s licence for even small drones and were forced to apply on a case-by-case basis. The new system is far simpler and will greatly increase the number of drones appearing in the skies.

“This is just our first step,” said FAA Administrator Michael Huerta. “We’re already working on additional rules that will expand the range of operations.”

DJI, a major manufacturer of drones, called the FAA’s announcement a “milestone” and commented further: “The new rules codify common sense – making it easier for a farmer to fly a drone over his fields, for a contractor to inspect property without climbing a ladder, and for a rescue service to use drones to save lives.”

However, concerns will arise over issues of privacy, security and civil liberties. For example, some of the more advanced drones may feature remote sensing technology and hi-res cameras. They could scan entire cities, at sufficient detail to read a milk carton from 60,000 feet away. Others could intercept mobile texts and phone calls. The new law does not specifically deal with privacy issues in the use of drones, and the FAA does not regulate how drones gather data on people or property. However, the FAA confirms it will be acting to address privacy considerations in this area.

Boston Dynamics introduces ‘SpotMini’ robot

۲۷th June 2016

Boston Dynamics introduces ‘SpotMini’ robot

SpotMini, designed by U.S. engineering company Boston Dynamics, is a new smaller version of the Spot robot, weighing 65 lbs (29 kg) including its arm. The machine is all-electric (no hydraulics) and runs for about 90 minutes on a charge, depending on what it is doing. SpotMini is one of the quietest robots the company has ever built. It has a variety of sensors, including depth cameras, a solid state gyro (IMU) and proprioception sensors in the limbs. These help with navigation and mobile manipulation. SpotMini performs some tasks autonomously, but often uses a human for high-level guidance.

 

Crops grown in Mars-like soil are safe to eat

۲۹th June 2016

Crops grown in Mars-like soil are safe to eat

Dutch scientists have announced that crops of four vegetables and cereals grown in soil similar to that on Mars are safe to eat.

mars crops
Credit: Joep Frissel, University of Wageningen

Scientists at Wageningen University & Research Centre in the Netherlands are working on growing crops in Mars and Moon soil simulants. Just like the real Mars and Moon soil, these contain heavy metals in the same quantities. Four of the crops grown were tested for heavy metal content, and none were found to have concentrations that would be dangerous for human health. The plants are therefore safe to eat and, for some heavy metals, the concentrations were even lower than in crops grown in normal potting soil.

Earlier research by the Wageningen scientists had already demonstrated that crops are able to grow quite well on Mars and Moon soil simulants if organic matter is added to the soils. Heavy metals such as lead, cadmium and copper are known to be present in the soils. If they are taken up in the parts of the crops that may be eaten, they can make the vegetables inedible for humans.

“For radish, pea, rye and tomato we did a preliminary analysis and the results are very promising,” says ecologist Wieger Wamelink. “We can eat them and I am very curious as to how the tomatoes will taste. Unfortunately, we have not been able to test all ten crops yet, which is why we set up a crowdfunding campaign through which people can feel a genuine participation in this research. Donors will receive a variety of potential gifts of which my personal favourite is a dinner based on the harvest that will include potatoes grown on Mars soil simulant.”

Nearly €۱۳,۰۰۰ has been raised so far. A total of €۲۵,۰۰۰ is needed to test the remaining six crops, including potatoes. With additional funding, the team will not only look at heavy metals, but also vitamins, flavonoids (they play a big role in determining the taste) and alkaloids that may be poisonous.

mars moon crops

“It’s important to test as many crops as possible, to make sure that settlers on Mars have access to a broad variety of different food sources,” adds Wamelink.

In these latest experiments, the radishes had the highest amount of metals overall, with a relatively high amount of aluminium, iron and nickel. It is still unknown if the contamination only comes from the outside of the plant or also from the inside. If the radishes were properly washed, the content would probably be lower. It was very odd that the crops grown in Earth potting soil had higher contents of lead, arsenic and copper than the Martian soil simulant in particular.

It is still unknown if the take up of heavy metals is the same on Earth as it would be under the lower gravity conditions found on Mars and the Moon. Only research ‘on site’ is likely to solve that question. NASA is planning to send astronauts to Mars in the ۲۰۳۰s, while billionaire Elon Musk hopes to achieve that during the ۲۰۲۰s.

mars future food crops grown

 

انواع ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت سوم

انواع ره نگاشت ها

در کارگاه ره نگاشت فناوری ( ۱۹۹۸ ) حداقل یک دوجین از کاربردهای گوناگون ره نگاشت ها ارایه شد . این کاربردها، طیف گستردهای را پوشش میدهند که برخی از آنها عبارتند از:

۱-ره نگاشت های علوم  تحقیقات (همانند نگاشت علوم)

۲-ره نگاشت های گذارصنعتی (همچون طرح صنعتی کانادا)

۳-ره نگاشت های صنعتی (ره نگاشت بین المللی فناوری نیمه رسانا “انجمن صنعت نیمه رسانا”)

۴-ره نگاشت های محصول (موتورولا، اینتل و دیگران)

۵-ره نگاشت های فناوری (هوافضا، آلومینیوم و غیره)

۶-ره نگاشت های فناوری  محصول (شرکت فناوری های لون ، شرکت بین المللی فیلیپس)

۷-ره نگاشت های پروژه  مساله (برای مدیریت پروژه)

از این کاربردهای متنوع، یک “گونه شناسی” قابل استخراج است که تلاش میکند تا ره نگاشت ها را بر اساس موقعیت شان در فضای کاربرد  هدف دسته بندی کند.

8

این کاربردهای مستقل ره نگاشت را میتوان در سطح وسیعی دسته بندی کرد:

  • نقشه ها یا ره نگاشت های علوم و فناوری
  • ره نگاشت های فناوری صنعتی
  • ره نگاشت های سازمانی (کلان) یا محصول  فناوری
  • ره نگاشت های مدیریت محصول/ سبدمحصولات یا پورتفولیو

به علاوه، در بعضی حوزه های علوم و فناوری، سلسله مراتب ره نگاشت ها در ادبیات موضوع در حال گسترش است. در جدیدترین فهرست کتب دردسترس، از ۴۰۰ مرجع مشخص مربوط به ره نگاشت ها، از نیمه رساناها گرفته تا آلومینیوم و چوب و محصولات کاغذی، حداقل ۲۵ مورد از آنان، ره نگاشت جامع فناوری  صنعت هستند . در برخی از این ره نگاشت های صنعتی مرتبط با فناوری، میتوان ره نگاشت های محصول، و حتی اجزای محصول را ردگیری نمود. یک نمونه ی خوب از این یکپارچگی، صنایع الکترونیک ایالات متحده است که در ره نگاشت های فناوری : “طرح ملی ساخت و تولید الکترونیک” ، با مشارکت بیش از ۱۷۵ سازمان، ارایه شد :

“ره نگاشت های “طرح ملی ساخت و تولید الکترونیک” برای شناسایی شکاف های موجود بین فعالیت های تحقیقاتی و زیرساختی صنعت و دولت طراحی شدند. این ره نگاشت های “سیستم محور”  در صورت امکان به ره نگاشت های موجود وصل میشوند (به عنوان نمونه انجمن صنعت نیمه رسانا، انجمن توسعه ی صنعت الکترونیک نوری ، موسسه ی پیوند دهی و بسته بندی مدارهای الکترونیکی ، کنسرسیوم صفحه نمایش ایالت متحده ، کنسرسیوم ملی صنعت ذخیره سازی ) . در اینجا هیچ قصدی برای دوباره کاری نیست…. در نتیجه، ره نگاشت های این طرح ملی، تمام بخشهای صنعت الکترونیک را پوشش میدهند و بر یکپارچگی تمام بنگاه های ساخت و تولید الکترونیک تأکید میکنند”.

 

ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت دوم

یک دسته از تعریف ها و توصیف های متداول از ره نگاشت علوم و فناوری، شامل بازنمایی ابعاد قابل تصور از روابط ساختاری و زمانی میان عناصر علوم و فناوری است. در این دسته از تعاریف، یک ره نگاشت علوم و فناوری را می توان همانند نقشه ی بزرگراههای عمومی، یک طرح مفهومی منسجم (نه الزاماً فیزیکی) از گره ها و رابط ها در نظر گرفت. به طور کلی، گره ها و رابط های ره نگاشت میتوانند ویژگی های کمی و کیفی داشته باشند. برای مثال، در نقشه ی بزرگراه، یک رابط (جاده) از یک جهت، از طول، و در بعضی مواقع از پهنای موثر (دو مسیر و غیره) برخوردار میباشد. این موارد از جمله خواص کمی اساسی هستند. بعضی مواقع، نقشه ی بزرگراه یک خط نقطه چین بعد از جاده را نشان میدهد که نشانگر دورنمای جاده است. این خصوصیت کیفی نقشه بزرگراه است. به طور مشابه ، یک “رابط” در ره نگاشت علوم و فناوری، میتواند مبین ویژگی کِیفیِ “درجهی تأثیر یِک برنامه علمی باشد که به صورت بالقوه میتواند بر یک برنامه ی فناوری” اثر بگذارد، و یا این رابط میتواند بیانگر خصوصیت کمی “ِزمان تخمینیِ تبدیل یک برنامه ی علمی به برنامه ی فناوری” باشد.

معمولاً یک نقشه ی بزرگراه شامل گره ها و رابطه است. موقعیت های گره و رابط ها، بردار هستند، که باید اندازه و جهت آنها کاملاً تشریح شود. متناظراً، یک ره نگاشت کلی علوم و فناوری نیز از ابعاد فضایی و زمانی برخوردار میباشد.

ره نگاشت کلی علوم و فناوری

گره و رابط ها در یک ره نگاشت کلی علوم و فناوری

بعد فضایی، مبین روابطی میان اصول، برنامه ها و پروژه های علوم و فناوری در یک لحظه از زمان است. در حالیکه بعد زمانی، بر روند تکامل توانمندی های واحد علوم و فناوری متمرکز میشود. همانند نقشه ی بزرگراه، گره ها و رابط های ره نگاشت علوم و فناوری بردارهایی هستند که به “اندازه و جهت” برای تشریح کامل فرآیند نیازمندند. با توجه به اینکه فرآیندهای تکامل فناوری معمولاً غیرخطی و غیرقابل پیش بینی است و نظر به اینکه ره نگاشت ها برای مطالعات گذشته نگر و آینده نگر در طول زمان استفاده میشوند، این بردارهای رابط میتوانند در طول زمان، جهتی رو به جلو و یا رو به عقب داشته باشند. بنابراین، به طور کلی ایجاد ره نگاشت نیازمند اقدامات ذیل است:

۱-شناسایی گره ها

۲-مشخص کردن ویژگی های گره

۳-اتصالات بین گره ها توسط رابط ها

۴-مشخص کردن ویژگی های رابط

پایان بخش دوم.

ره نگاشت یا نقشه راه – بخش اول

«ره نگاشت»های علوم و فناوری که گاهی با عنوان «کارراهه یا نقشه راه» علوم و فناوری نیز ترجمعه شده اند بیشتر در صنعت، دولت و دانشگاه برای به تصویر کشیدن ارتباطی ساختاری بین علوم، فناوری و کاربردهای آن ها استفاده میشود. ره نگاشت ها به عنوان تصمیم یار به منظور بهبود هماهنگی بین فعالیت ها و منابع در محیط های دارای پیچیدگی و عدم قطعیت روز افزون، مورد استفاده قرار می گیرند. کاربردهای مشخص ره نگاشت ها عبارتند از:

۱-مدیریت علوم و فناوری، که شامل راهبرد (استراتژی) ، برنامه ریزی، اجرا ، بازنگری و گذار می باشد.

۲-بازاریابی علوم و فناوری

۳-بهبود ارتباطات بین پژوهشگران، فناوران (تکنولوژیست ها)، مدیران تولید، تامین کنندگان، کاربران و سایز ذینفعان

۴-شناسایی شکاف ها (فاصله ها) و فرصت ها در برنامه های علوم و فناوری

۵-شناسایی موانع پیش روی توسعه تولید سریع و کم هزینه

همچنین ، مدیران علوم و فناوری از ره نگاشت ها برای شناسایی حوزه های علوم و فناوری نوید بخش نیز استفاده می کنند و از آن ها برای شتاب بخشی به روند تبدیل علوم و فناوری به محصولات نهایی بهره می برند.

 

معرفی ره نگاشت

پیشرفت سریع و جهانی شدن علوم و فناوری، پیچیدگی های مدیریتی علوم و فناوری را به طور اساسی افزایش داده است. اساسا رشد موازی علوم و فناوری اطلاعات، نوید بخش ظهور ابزارهای تصمیم یار پیشرفته ای است که در سازمان های علمی و فناورانه (که پیچیدگی آنان رو به افزایش است)، پشتیبان مدیریت هستند. شاخص ها، داده کاوی، بازیابی، اطلاعات، ره نگاشت ها و دیگر فناوری های اطلاعات محور، هم زمینه ی کاربردهای علمی و هم مستندسازی های ادبیات، روز به روز مورد توجه ی بیشتری قرار می گیرد. مطالعات نشان می دهد که به جای تلاش برای فهم چگونگی ارتقای توانمندی های این ابزارهای تصمیم یار، دقت و تلاش بیشتری برای توسعه و ارایه این ابزارهای تصمیم یار به بازار انجام شده استبه همین دلیل کیفیت تصمیمات و فناوری های مربوط در حال پیش گرفتن از کاربردهای آن ها است. در این مقاله که توسط گروه تحقق محصول تهیه شده بر روی یک دسته از این ابزارهای تصمیم یار متمرکز می شودکه مجموعه ای از فنون، تحت عنوان «ره نگاشت» را در بر می گیرد.

 

تعاریف:

عموما یک ره نگاشت مبین نحوه چیدمال مسیر ها و جاده های موجود (و یا ممکن) در یک موقعیت جغرافیایی خاص است. در زندگی روزمره، ره نگاشت ها مورد استفاده مسافرانی قرار می گیرد که می خواهند برای رسیدن به مقصد نهایی، از بین مسیرهای قابل انتخاب موجود یکی را برگزینند. بنابراین یک ره نگاشت، همچون ابزاری برای مسافر به منظور برنامه ریزی سفر است که امکان درک مسیر، میزان نزدیکی، جهت و تا اندازه ای قطعیت آن را فراهم می آورد.

بررسی ادبیات موضوع مشخص می کند واژه ره نگاشت یا نقشه راه به عنوان استعاره ای محبوب برای برنامه ریزی منابع علوم و فناوری بکار می رود. تعبیر ره نگاشت سازی فعل جدیدی است که فرآیند توسعه ی ره نگاشت را تشریح می کند. معمولا روش ره نگاشت سازی در بردارنده ی سازو کارهای تعامل اجتماعی ، یک تجربه ی یادگیری و ابزار ارتباطی برای مشارکت کنندگان در تدوین نقشه راه می باشد.

«رابرت گالوین» رییس سابق شرکت موتورولا در مقام دفاع از ره نگاشت های علوم و فناوری، تعریف ذیل را پیشنهاد می دهد:

“ره نگاشت، نگاهی گسترده به آنده ی حوزه های تحقیقاتی منتخب است که از دانش و تصور جمعی درباره ی روشن ترین پیشران های تغییر در آن زمینه تشکیل می شود….. ره نگاشت ها در مورد چشم اندازها آگاهی می دهند و منابع را از بخش خصوصی و دولتی جذب می کنند. ارزیابی ها را ترغیب نموده و بر پیشرفت کارها نظارت می کنند. آن ها فهرستی از امور ممکن در زمینه ای خاص هستند…….. در مهندسی، فرآیند ره نگاشت سازی، تاثیر مثبت فراوان بر مدیران دولتی و صنعتی ای دارد که پرسش هایشان در مورد نحوه ی حمایت از فناوری بنیادین بی پسخ مانده است.”

6

ره نگاشت فوق ره نگاشت ملی فناوری نیمه رسانا و نیازهای فناوری است.

بنابراین ، ره نگاشت علوم و فناوری، دیدگاه یا چشم اندازی مورد وفاق از دورنمای علوم و فناوری آینده برای تصمیم گیران فراهم می کند. فرآیند ره نگاشت سازی، راهکاری برای شناسایی، ارزیابی و انتخاب گزینه های راهبردی )استراتژیک* در راستای تحقق اهداف آرمانی علوم و فناوری ، ارائه می دهد.

پایان بخش اول

 

گروه تحقق محصول توانایی مشاوره در خصوص تدوین ره نگاشت در حوزه های استاندارد، علوم، فناوری ، محصول و … را دارد فقط کافیست تماس بگیرید.

چگونه رهبران بزرگ الهام‌بخش عمل می‌شوند؟ – سایمون سینک

قلمرو نگهداری و تعمیرات، تروتکنولوژی و لجستیک

واژه لجستیک به معنای پشتیبانی می باشد. مفهوم این واژه کمک رسانی به خط مقدم جبهه از طریق خرید، ذخیره، حمل و نقل و نگهداری و تعمیرات سیستم (تجهیزات) و محصولات مورد نیاز و آموزش است. این واژه زمانی برای تجهیزات بکار می رود منظور همان «نگهداری و تعمیرات» است. در سال ۱۹۶۵ وزارت دفاع امریکا اصول و فرضیات هزینه دوران عمر را تحت گزارش MIL-STD-785 با عنوان «برنامه های قابلیت اطمینان برای سیستم ها و تجهیزات» منتشر کرد. (در کتابخانه می توانید دانلود کنید.) این برنامه ها تلفیق جامع فعالیت های مهندسی قابلیت اطمینان را در مراحل طراحی، ساخت، عملیات تولیدی و بهره برداری با روش سنتی و مهندسی اجباری نمود تا بدین وسیله مسایل و مشکلات قابلیت اطمینان را در مراحل اولیه دوران عمر تجهیزات (مراحل طراحی ، نصب و راه اندازی) با صرف هزینه کمتری مرتفع نماید.

نتیجه اینکه ، لجستیک به دامنه وسیعی از عوامل شامل کالای ساخته شده (محصولات)، برنامه ها، تجهیزات، اطلاعات و سیستم ها توجه می نماید. تروتکنولوژی به تجهیزات، شرکت های سازنده تجهیزات(طراحان) و بهره برداران از تجهیزات اعمال نظر می نماید. در حالی که نگهداری و تعمیرات تنها استفاده کنندگان از تجهیزات (بهره برداران) را مورد ملاحظه قرار می دهد.

 

ضرورت نگهداری و تعمییرات از دیدگاه اسلام

در مکتب اسلام مبانی بسیار قدرتمندی در قالب آیات و روایات وجود دارد که به طور مستقیم و یا به کنایه ، انسان ها را به استفاده بهینه و مراقبت از دارایی های فیزیکی، ترغیب و وادار می کند و اتلاف و استفاده بی مورد از سرمایه مورد نکوهش قرار گرفته است.

ممکن است سوال شود که مگر در متون اسلامی اشاره به نت نیز شده است؟ اهمیت گسترش فرهنگ فردی و اجتماعی نت در کجا بیان شده است؟ و سوالاتی از این دست.

از منظر اسلام حفظ و نگهداری مخلوقات طبیعی و مصنوعی امری لازم و مرضی خداوند و ترک آن معصیت الهی محسوب می شود. لذا در جامعه اسلامی  همگان موظف و مکلف به نگهداری و حفاظت از اموال و وسایل متعلق به بیت المال می باشند.