مطالب ارسالی توسط admin

ارزش گذاری فناوری

ارزش گذاری فناوری ارزش گذاری فناوری یکی از اقدامات مهم در مرحله بهره برداری، ارائه محصول یا فناوری به بازار است. برای این موضوع سازمان ها، شرکت ها و صنایع باید به سوالات متعذذی پاسخ دهند که یکی از مهمترین آنها «قیمت» فناوری و محصول است. فروش فناوری نیازمند قیمتی است که از نظر بازار […]

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟ توسعه فناوری مقدم بر توسعه محصول است. و از طرح های توسعه ای که منوط به توسعه سایر فناوری ها است پرهیز شود. این مهم از طریق تبیین وضعیت مطلوب فناوری ها و نقشه راه آنها بدست می آید.

روش جدید جذب کربن، CO2 را به سنگ زیرزمینی تبدیل می کند

۲۰th June 2016 New method of carbon capture turns CO2 into stone underground A way of pumping CO2 underground and turning it from a gas into solid carbonate minerals has been demonstrated in Iceland – offering a potentially better method of carbon capture and storage. Credit: Árni Sæberg Scientists have announced a more efficient way […]

The first supercomputer to reach 100 petaflops

The first supercomputer to reach 100 petaflops China has announced the Sunway TaihuLight – the world’s fastest supercomputer, with a Linpack rating of 93 petaflops and peak performance of 125 petaflops. Credit: ©Science China Press The Sunway TaihuLight is the first system in the world to reach a peak performance of over 100 petaflops (100,000,000,000,000,000 […]

U.S. drone industry welcomes new regulations

۲۳rd June 2016 U.S. drone industry welcomes new regulations The Federal Aviation Administration (FAA) has finalised the first operational rules for commercial use of drones across the USA. The FAA has just released the first operational rules for routine commercial use of small unmanned aircraft systems (UAS or “drones”). This greatly relaxes the existing laws, […]

انواع ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت سوم

انواع ره نگاشت ها در کارگاه ره نگاشت فناوری ( ۱۹۹۸ ) حداقل یک دوجین از کاربردهای گوناگون ره نگاشت ها ارایه شد . این کاربردها، طیف گستردهای را پوشش میدهند که برخی از آنها عبارتند از: ۱-ره نگاشت های علوم  تحقیقات (همانند نگاشت علوم) ۲-ره نگاشت های گذارصنعتی (همچون طرح صنعتی کانادا) ۳-ره نگاشت […]

ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت دوم

یک دسته از تعریف ها و توصیف های متداول از ره نگاشت علوم و فناوری، شامل بازنمایی ابعاد قابل تصور از روابط ساختاری و زمانی میان عناصر علوم و فناوری است. در این دسته از تعاریف، یک ره نگاشت علوم و فناوری را می توان همانند نقشه ی بزرگراههای عمومی، یک طرح مفهومی منسجم (نه […]

ره نگاشت یا نقشه راه – بخش اول

«ره نگاشت»های علوم و فناوری که گاهی با عنوان «کارراهه یا نقشه راه» علوم و فناوری نیز ترجمعه شده اند بیشتر در صنعت، دولت و دانشگاه برای به تصویر کشیدن ارتباطی ساختاری بین علوم، فناوری و کاربردهای آن ها استفاده میشود. ره نگاشت ها به عنوان تصمیم یار به منظور بهبود هماهنگی بین فعالیت ها […]

قلمرو نگهداری و تعمیرات، تروتکنولوژی و لجستیک

واژه لجستیک به معنای پشتیبانی می باشد. مفهوم این واژه کمک رسانی به خط مقدم جبهه از طریق خرید، ذخیره، حمل و نقل و نگهداری و تعمیرات سیستم (تجهیزات) و محصولات مورد نیاز و آموزش است. این واژه زمانی برای تجهیزات بکار می رود منظور همان «نگهداری و تعمیرات» است. در سال ۱۹۶۵ وزارت دفاع […]

ضرورت نگهداری و تعمییرات از دیدگاه اسلام

در مکتب اسلام مبانی بسیار قدرتمندی در قالب آیات و روایات وجود دارد که به طور مستقیم و یا به کنایه ، انسان ها را به استفاده بهینه و مراقبت از دارایی های فیزیکی، ترغیب و وادار می کند و اتلاف و استفاده بی مورد از سرمایه مورد نکوهش قرار گرفته است. ممکن است سوال […]

اصول طراحی محصول

سه اصل در خصوص طراحی ابتکارانه و خلاقانه ۱-دیدن ۲-شنیدن ۳-گفتن دیدن بدی که در ادبیات توسعه محصول جدید به معنای تشخیص محصولات جدید است که در نهایت شکست خواهند خورد اهمیت حیاتی در توسعه محصولات جدید خواهند داشت. اولین گام برای طراح موفق به صورت ضمنی طراحی یک محصول است که شکست نخورد و […]

کتاب روش‌ها و کاربردهای ماتریس ساختار طراحی (Design Structure Matrix Methods and Applications (Engineering Systems))

کتاب “روش‌ها و کاربردهای ماتریس ساختار طراحی” یک شرح شفاف و مختصر از روش‌های DSM برای شاغلان و محققان ارائه می‌دهد. چهار بخش این کتاب به چهار نوع اولیه مدل‌های DSM ربط دارند و ارائه‌دنده ابزارهایی برای نمایش معماری‌ محصول،‌ معماری‌ سازمان، ‌معماری‌ فرآیند و معماری‌ چنددامنه (که انواع مدل‌های DSM را برای ارائه همزمان […]

انواع راهبرد های نوآوری محصول

کاتلر  محصول را اینگونه تعریف می کند::« چیزی که بتواند برای ارضای یک خواسته یا نیاز به بازار ارائه شود. محصولاتی که بازاریابی می شوند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، تجربیات، وقایع، افراد،اماکن، دارایی ها، سازمانها، اطلاعات و ایده ها هستند» در دستورالعمل اسلو هدف غایی از نوآوری محصول این نکته است که شرکت می تواند […]

مراحل تکاملی نگرش به کیفیت

چهار مرحله در نگرش کیفیت وجود دارد که هر مرحله ، توسعه یافته مراحل قبلی است و مراحل قبل از خود را نیز در بر می گیرد: ۱-بازرسی (Inspection) ابتدایی ترین ایده برای تولید محصول با کیفیت، بازرسی خروجی های یک فرآیند تولید است. در بازرسی، محصولات تولیدی را با مشخصه های کنترلی، مقایسه می […]

تحول

هر شرکت یا سازمان در مقطع زمانی بیاز به منابع جدید یا ورود خون تازه به رگ های خویشتن دارد تا شادابی و رشد و تعالی خود را حفظ کند.وقتی از تحول سخن گفته می شود منظور نفی گذشته نیست بلکه آن دوره ای جدید از سازمانی/شرکتی استفاده از مجموعه ای از تجارب قابلیت تخصص […]