پاسخ های شما با موفقیت ثبت شد.

“;
}

// دریافت شماره سوال فعلی
$current_question = isset($_GET[‘question’]) ? $_GET[‘question’] : 1;

?>

پرسشنامه

پرسشنامه

” . $current_question . “. ” . $questions[$current_question – 1] . “

“;
echo “ بله”;
echo “ خیر”;
?>

۱) {
echo “قبلی“;
}

if ($current_question < count($questions)) { echo "بعدی“;
}

// نمایش دکمه ارسال در آخرین سوال
if ($current_question == count($questions)) {
echo ““;
}
?>