خدمات گروه تحقق محصول

خدمات گروه تحقق محصول به طور اجمالی به شرح ذیل است:

۱-انجام فعالیت های پژوهشی ،تحقیقاتی و محصولی

  • انجام خدمات مشاوره ای علمی و فنی به تولیدکنندگان، صاحبان صنایع ، شرکت های دانش بنیان ، و سایر مراکز  علمی و پژوهشی
  • ارائه خدمات پژوهشی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور
  • پیش بینی عدم قطعیت ها و گلوگاه های پروژه ها
  • مدیریت پروژه های طراحی و توسعه محصول
  • مدیریت پروژه های مهندسی معکوس
  • تعیین الزامات و نیازمندی های محصولات
  • تجزیه، تحلیل و انتخاب مناسب فناوری های مرتبط با محصول
  • مدیریت ریسک و شناسایی ریسک های فناوری و موازنه بین ریسک های آن
  • تعیین سطح آمادگی فناوری محصولات(TRL)
  • تخمین هزینه احصا فناوری در مرحله طرحریزی

۲-انجام ممیزی و ارزیابی «سیستم های مدیریتی و فرآیندی» و «محصول»

    • ارزیابی فناوری و محصول
    • ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت از قبیل استانداردهای ISO9001, ISO10015, ISO30001, ISO50001, …
    • ارزیابی سطح تعالی سازمانی با رویکرد EFQM
    • مشارکت در فعالیت های ارزیابی انطباق به عنوان ممیز فنی

۳-عارضه‌یابی و پیشنهاد بهبود محصولات و فرآیند انجام کار

۴-بهینه سازی طراحی مصول/کسب و کار

۵-استقرار نظام و استانداردهای سیستمی و فرآیندی

 • استقرار نظام کیفیت در طراحی
 • استقرار نظام مهندسی سیستم برای فعالان طراحی و توسعه محصول
 • استقرار نظام کیفیت در ساخت و تولید
 • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
 • استقرار سیستم مدیریت آموزشISO10015

۶- دانلود استاندارد

۷-برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

     • امکان برگزاری دوره های آموزشی معتبر در ایران به همراه گواهینامه از دانشگاه صنعتی شریف
     • استفاده از اساتید با تحصیلات بالا و تجارب عملیاتی گسترده
     • برگزاری دوره های بصورت کارگاهی برای افزایش اثربخشی
     • ارائه بسته های آموزشی و جزوات مناسب و به روز به فراگیران
     • امکان برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز سازمانها در محل سازمان

رضایت مشتریان گروه تحقق محصول
دوره های آموزشی برگزار شده
ممیزی های انجام شده
استقرار نظامات در شرکت/سازمان/صنایع