خدمات گروه تحقق محصول

خدمات گروه تحقق محصول به طور اجمالی به شرح ذیل است:

۱-انجام فعالیت های پژوهشی ،تحقیقاتی و محصولی

  • انجام خدمات مشاوره ای علمی و فنی به تولیدکنندگان، صاحبان صنایع ، شرکت های دانش بنیان ، و سایر مراکز  علمی و پژوهشی
  • ارائه خدمات پژوهشی به واحدهای تولیدی و صنعتی کشور
  • پیش بینی عدم قطعیت ها و گلوگاه های پروژه ها
  • مدیریت پروژه های طراحی و توسعه محصول
  • مدیریت پروژه های مهندسی معکوس
  • تعیین الزامات و نیازمندی های محصولات
  • تجزیه، تحلیل و انتخاب مناسب فناوری های مرتبط با محصول
  • مدیریت ریسک و شناسایی ریسک های فناوری و موازنه بین ریسک های آن
  • تعیین سطح آمادگی فناوری محصولات(TRL)

۲-انجام ممیزی و ارزیابی «سیستم های مدیریتی و فرآیندی» و «محصول»

    • ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت از قبیل استانداردهای ISO9001, ISO10015, ISO30001, ISO50001, …
     • ارزیابی سطح تعالی سازمانی با رویکرد EFQM
     • مشارکت در فعالیت های ارزیابی انطباق به عنوان ممیز فنی

  ۳-برگزاری همایش ها و سمینارها

   • همکاری در برگزاری سمینارها و همایش ها با برگزارکنندگان معتبر

  ۴-برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی

      • امکان برگزاری دوره های آموزشی معتبر در ایران به همراه گواهینامه از دانشگاه صنعتی شریف
      • استفاده از اساتید با تحصیلات بالا و تجارب عملیاتی گسترده
      • برگزاری دوره های بصورت کارگاهی برای افزایش اثربخشی
      • ارائه بسته های آموزشی و جزوات مناسب و به روز به فراگیران
      • امکان برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز سازمانها در محل سازمان

  ۵-عارضه‌یابی و پیشنهاد بهبود محصولات و فرآیند انجام کار

  ۶-استقرار نظام و استانداردهای سیستمی و فرآیندی

  • استقرار نظام کیفیت در طراحی
  • استقرار نظام مهندسی سیستم برای فعالان طراحی و توسعه محصول
  • استقرار نظام کیفیت در ساخت و تولید
  • استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001
  • استقرار سیستم مدیریت آموزش ISO10015

  رضایت مشتریان گروه تحقق محصول
  دوره های آموزشی برگزار شده
  ممیزی های انجام شده
  استقرار نظامات در شرکت/سازمان/صنایع