#4963
محمد درزی
میهمان

سلام،
اینکه یک چراغ در آینه دندان پزشکی را می توان جایگزینی برای لامپ پرنور چشم اذیت کن بالا سر کرد ایده خوبی است ولی اگر دکتر، آینه در دست نداشته باشد و بخواهد با ابزار دیگری کار کند چه؟
درزی