#4954
محمد درزی
میهمان

سلام آقا،
تمام ایده های ما قابل انتشار هستند.
من وعلی آمادگی ساخت اون موضوعی که در کلاس به ما گفتین را داریم.
آدرس ایمیلی که نوشتم شاید دقیق نباشد.