#4929
admin
مدیرکل

یکی از مشکلات طرح فوق که در تصویر مشاهده می کنید پزشک نمی تواند به راحتی آن را در دست بگیرد پس یکی از مواردی که باید بهینه نماید قطر و اندازه آینه پزشکی هست.