در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

در چه زمانی فناوری ها را توسعه دهیم؟

توسعه فناوری مقدم بر توسعه محصول است. و از طرح های توسعه ای که منوط به توسعه سایر فناوری ها است پرهیز شود. این مهم از طریق تبیین وضعیت مطلوب فناوری ها و نقشه راه آنها بدست می آید.

قلمرو نگهداری و تعمیرات، تروتکنولوژی و لجستیک

واژه لجستیک به معنای پشتیبانی می باشد. مفهوم این واژه کمک رسانی به خط مقدم جبهه از طریق خرید، ذخیره، حمل و نقل و نگهداری و تعمیرات سیستم (تجهیزات) و محصولات مورد نیاز و آموزش است. این واژه زمانی برای تجهیزات بکار می رود منظور همان «نگهداری و تعمیرات» است. در سال ۱۹۶۵ وزارت دفاع امریکا اصول و فرضیات هزینه دوران عمر را تحت گزارش MIL-STD-785 با عنوان «برنامه های قابلیت اطمینان برای سیستم ها و تجهیزات» منتشر کرد. (در کتابخانه می توانید دانلود کنید.) این برنامه ها تلفیق جامع فعالیت های مهندسی قابلیت اطمینان را در مراحل طراحی، ساخت، عملیات تولیدی و بهره برداری با روش سنتی و مهندسی اجباری نمود تا بدین وسیله مسایل و مشکلات قابلیت اطمینان را در مراحل اولیه دوران عمر تجهیزات (مراحل طراحی ، نصب و راه اندازی) با صرف هزینه کمتری مرتفع نماید.

نتیجه اینکه ، لجستیک به دامنه وسیعی از عوامل شامل کالای ساخته شده (محصولات)، برنامه ها، تجهیزات، اطلاعات و سیستم ها توجه می نماید. تروتکنولوژی به تجهیزات، شرکت های سازنده تجهیزات(طراحان) و بهره برداران از تجهیزات اعمال نظر می نماید. در حالی که نگهداری و تعمیرات تنها استفاده کنندگان از تجهیزات (بهره برداران) را مورد ملاحظه قرار می دهد.

 

ضرورت نگهداری و تعمییرات از دیدگاه اسلام

در مکتب اسلام مبانی بسیار قدرتمندی در قالب آیات و روایات وجود دارد که به طور مستقیم و یا به کنایه ، انسان ها را به استفاده بهینه و مراقبت از دارایی های فیزیکی، ترغیب و وادار می کند و اتلاف و استفاده بی مورد از سرمایه مورد نکوهش قرار گرفته است.

ممکن است سوال شود که مگر در متون اسلامی اشاره به نت نیز شده است؟ اهمیت گسترش فرهنگ فردی و اجتماعی نت در کجا بیان شده است؟ و سوالاتی از این دست.

از منظر اسلام حفظ و نگهداری مخلوقات طبیعی و مصنوعی امری لازم و مرضی خداوند و ترک آن معصیت الهی محسوب می شود. لذا در جامعه اسلامی  همگان موظف و مکلف به نگهداری و حفاظت از اموال و وسایل متعلق به بیت المال می باشند.

ترو تکنولوژی (Terotechnology)

واژه «ترو تکنولوژی» نرکیب کلمه یونانی (Terin) به معنای نگهبانی و حفاظت و کلمه (Technology) به معنای دانش فنی است و معنای تحت اللفظی آن «دانش حفاظت فنی» یا «مدیریت فنی» است. تعریف تروتکنولوژی در موسسه استانداردهای انگلیس تحت استاندارد BS 3811-1974 ثبت گردیده است. کمیته تروتکنولوژی در آوریل ۱۹۷۰ در انگلستان تاسیس و فعالیت ها و مطالعات خود را در امر مدیریت فنی آغاز نمود. طبق تعریف این کمیته که در اساندارد یاد شده بالا عنوان شده است «ترو تکنولوژی» عبارت است از ترکیبی از فعالیت های مدیریتی ، مالی، مهندسی و سایر اموری که در راستای هزینه های تامین یک سیکل عمر اقتصادی  (LCC) بهینه بر روی دارایی های فیزیکی اعمال می شوند. ترو تکنولوژی با مدیریت فنی یا نگهداری و تعمیرات از مبدا، مشخصات فنی و طراحی کارخانه، ماشین آلات، ساختمان ها و ساختارهای فیزیکی را از نظر قابلیت اطمینان و قابلیت تعمیرپذیری مورد ملاحظه قرار داده و در دوران نصب، راه اندازی و بهره برداری از آنها مسائل نگهداری و تعمیر و بهسازی را زیر نظر داشته تا لحظه بازنشستگی و جایگزینی ادامه می یابد.