محیط سیستم (شاخص های تعیین مرز سیستم)

محیط سیستم را عواملی تشکیل می دهد که در خارج از سیستم قرار می گیرند. شناسایی محیط و عوامل محیطی معمولا به سادگی انجام نمی گیرد. زیرا مرز سیستم با محیط، مرزهای ظاهری آن نیست. طبق تعریف چرچمن، محیط، عوامل و اشیایی را شامل می شود که در رابطه خود با سیستم موثر و غیر […]

سیستم چیست؟

کلمه سیستم برای همه ما آشنا است. هر روز با انواع سیستم ها سروکار داریم: سیستم های بیولوژیک مانند انسان، حیوانات و نباتات سیستم های طبیعی همچون جنگل ها، رودخانه ها و دریاچه ها کره زمین، منظومه شمسی و کهکشان های راه شیری سیستم های مکانیکی همچون موتورها، ژنراتورها و خودروها سیستم های اجتماعی همچون […]

چرا به تفکرسیستمی نیاز داریم؟

مشکلات جوامع انسانی و سازمانها روز به روز پیچیده تر و حل آن ها نیازمند تفکر بهتر است. موارد فراوانی وجود دارد که تلاش مدیران و مسئولان برای حل یک مشکل، فقط موجب تسکین آن بوده و پس از مدت کوتاهی، وضعیت مانند قبل شده یا منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر و بدتر گردیده است. […]