۰هفته۰روز۰ساعت ۰دقیقه۰ثانیه
به زودی

دپارتمان کارگزاری و تسهیل در فرآیند شرکت های دانش بنیان و تحقق محصول با بکارگیری اخرین رویکردهای علمی و فنی دنیا با هماری نخبگان ایران و مجرب در کشور راه اندازی می گردد.

گروه تحقق محصول

ارسال ایمیل به ما