ماموریت گروه تحقق محصول

گروه تحقق محصول ماموریت خلقٍ جدید، از طریق محصولات مورد نیاز حال و آینده و واسط بین مراکز تحقیقاتی و شرکت های دانش بنیان و نیازهای مشتری می باشد. گروه تحقق محصول ظرفیت و قابلتی دارد که قادر است در فرآیندهای خودش برای تبدیل ایده به محصول اقدام نماید. این گروه جایی است که می تواند پاسخگوی بلامنازع به نیازهای مشتریان تحت هر شرایطی باشد.