نوشته‌ها

تعاریف مالکیت فکری، patent و… و چگونگی ثبت در ایران و ثبت بین المللی

کتاب روش‌ها و کاربردهای ماتریس ساختار طراحی (Design Structure Matrix Methods and Applications (Engineering Systems))

کتاب “روش‌ها و کاربردهای ماتریس ساختار طراحی” یک شرح شفاف و مختصر از روش‌های DSM برای شاغلان و محققان ارائه می‌دهد.
چهار بخش این کتاب به چهار نوع اولیه مدل‌های DSM ربط دارند و ارائه‌دنده ابزارهایی برای نمایش معماری‌ محصول،‌ معماری‌ سازمان، ‌معماری‌ فرآیند و معماری‌ چنددامنه (که انواع مدل‌های DSM را برای ارائه همزمان چندین دامنه ترکیب می‌کند) می‌باشند.
در هر بخش، یک فصل معرفی‌کننده تکنیک‌ با یک فصل از نمونه‌هایی که انواع کاربردهای آن نوع DSM را توضیح می‌دهد.

در این کتاب، چهل و چهال کاربرد در طیف گسترده‌ای از صنایع (ازجمله خودرو،‌ هوافضا، الکترونیک، ساختمان و دارویی) در کشورهای مختلف (ازجمله استرالیا، آلمان، ژاپن، ترکیه و ایالات متحده) و مشکلات مورد بحث (پیمانه‌ای‌بودن، برون‌سپاری، مدیریت دانش و غیره) ارائه شده‌اند.

نام کتاب:

Design Structure Matrix Methods and Applications (Engineering Systems)

نویسنده: 
Steven D. Eppinger,Tyson R. Browning
انتشارات: 
The MIT Press
ISBN 10: 
۰۲۶۲۰۱۷۵۲۰
ISBN 13: 
۹۷۸۰۲۶۲۰۱۷۵۲۷

این کتاب توسط گروه تحقق محصول ترجمه شده است و در حال ویراستاری نهایی جهت چاپ می باشد.

ماتریس ساختار طراحی (Design Structure Matrix)

ماتریس ساختار طراحی (DSM)

ابزار مدل­سازی شبکه است که برای ارائه عناصر دربرگیرنده یک سیستم و تعاملات آن و درنتیجه برجسته کردن معماری سیستم (یا طراحی ساختار) استفاده می‌شود.

ادامه متن