نوشته‌ها

تعریف نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن (قسمت پنجم)

نوآوری را می توان در چهار گروه عمده تقسیم بندی نمود:

 

نوآوری محصول: عبارت است از تغییر در کالاها یا خدماتی که یک سازمان عرضه می کند؛ (مانند و ارائه تلفن های همراه جدید و پیشرفته).

 

نوآوری در فرآیند: عبارت است از تغییر در روش های خلق و عرضه محصولات / خدمات؛ (مانند تغییر در روش های تولید (فناورانه) و یا ارائه خدمات بیمه ای (سازمانی)).

 

نوآوری در موقعیت: عبارت است از تغییر در زمینه ای که کالا یا خدمت در آن عرضه می شود؛ (مانند تغییر بازار هدف بستنی از کودکان به بزرگسالان یا هر کودک یک لپ تاب / و تولید رایانه های ۱۰۰ دلاری).

 

نوآوری در پارادایم و مدل ذهنی: عبارت است از تغییر در مدل های ذهنی که منطق رفتار های سازمانی را تشکیل می دهد (مانند تغییر در مدل کسب و کار عینک سازی به کسب و کار محصولات مراقبت از بینایی ویا تغییر مدل کسب و کار از مسواک سازی به بهداشت دهان و دندان).