دریافتن الگوی تغییرات به جای تمرکز بر وقایع (قسمت دوم)

تمرکز بر وقایع، یکی از موانع یادگیری و تفکر سیستمی است. ما زندگی را به صورت مجموعه ای از اتفاقات می دانیم و برای هر اتفاق نیز یک دلیل روشن و واضح ارائه می نماییم. ما معمولا عادت داریم فقط تغییرات ناگهانی محیط و سیستم را درک نماییم واز درک تغییرات تدریجی عاجزیم. نکته مهم […]

دریافتن الگوی تغییرات به جای تمرکز بر وقایع (قسمت اول)

تمرکز بر وقایع، یکی از موانع یادگیری و تفکر سیستمی است. ما زندگی را به صورت مجموعه ای از اتفاقات می دانیم و برای هر اتفاق نیز یک دلیل روشن و واضح ارائه می نماییم. ما معمولا عادت داریم فقط تغییرات ناگهانی محیط و سیستم را درک نماییم واز درک تغییرات تدریجی عاجزیم. نکته مهم […]

پیچیدگی پویا

اغلب افراد، پیچیدگی را بر حسب تعداد مولفه های یک سیستم یا تعداد ترکیب های مختلفی که در اتخاذ یک تصمیم باید در نظر داشت، تعریف می کنند. مسئله زمان بندی بهینه پروازها و خدمه یک شرکت هواپیمایی خیلی پیچیده است؛ اما پیچیدگی آن مربوط به یافتن بهترین راه حل  از بین تعدادی نجومی از […]

معرفی کتب تفکر سیستمی

۱-تفکر سیستمی (مبانی، ابزار و روش) آقای قاسم مختاری «عضو هیئت علمی دانشگاه قم»، mokhtari@behsad.com .

تفکر سیستمی چیست؟

عناوین مختلفی نظیر «تفکر سیستمی»، «رویکرد سیستمی»، «پویایی شناسی سیستم» و «نظریه سیستم ها» به موضوعی نسبت داده می شود که اکثر افراد در مورد آن چیزهایی شنیده اند. خیلی ها وانمود می کنند که به آن نیاز دارند و تعداد کمی واقعا می دانند که چیست. تکر سیستمی در میدان عمل، طیفی از فعالیت […]

وضعیت سیستم

برای آنکه وضعیت سیستم را شناسایی کنیم باید از نظر زمانی باید آنقدر به گذشته برگردیم که درک کنیم مسئله چگونه به وجود آمد و چگونه گسترش یافت. باید آن قدر زمان آینده را ببینیم که درک کنیم با روند فعلی، وضعیت سیستم چگونه خواهد شد و بتوانیم اثرات اقدامات و تصمیم های خود را […]

محیط سیستم (شاخص های تعیین مرز سیستم)

محیط سیستم را عواملی تشکیل می دهد که در خارج از سیستم قرار می گیرند. شناسایی محیط و عوامل محیطی معمولا به سادگی انجام نمی گیرد. زیرا مرز سیستم با محیط، مرزهای ظاهری آن نیست. طبق تعریف چرچمن، محیط، عوامل و اشیایی را شامل می شود که در رابطه خود با سیستم موثر و غیر […]

سیستم چیست؟

کلمه سیستم برای همه ما آشنا است. هر روز با انواع سیستم ها سروکار داریم: سیستم های بیولوژیک مانند انسان، حیوانات و نباتات سیستم های طبیعی همچون جنگل ها، رودخانه ها و دریاچه ها کره زمین، منظومه شمسی و کهکشان های راه شیری سیستم های مکانیکی همچون موتورها، ژنراتورها و خودروها سیستم های اجتماعی همچون […]

چرا به تفکرسیستمی نیاز داریم؟

مشکلات جوامع انسانی و سازمانها روز به روز پیچیده تر و حل آن ها نیازمند تفکر بهتر است. موارد فراوانی وجود دارد که تلاش مدیران و مسئولان برای حل یک مشکل، فقط موجب تسکین آن بوده و پس از مدت کوتاهی، وضعیت مانند قبل شده یا منجر به ایجاد مشکلاتی بزرگتر و بدتر گردیده است. […]