#5084
حسین عبدی
میهمان

سلام اقا
اگه این دو ایده به دست شما نرسیده اگر میشود من ان هارا در همین جا شش مرحله اش را بنویسم و برای شما ارسال کنم