#5059
عرفان رضاعلی
میهمان

سلام ، ممنون از راه نماییتون و حالا من میخواهم ایده ام را ارتقا دهم و تصمیم گرفتم لوله ای متصل به در حاوی مواد تصفیه کننده طراحی کنم که از جنس نقره باشد که در صورت غیر قابل استفاده بودن محفظه و آلوده شدن آن از آن جدا شده و به محفظه ای نو متصل گردد که هر بار برای خرید محفظه ی جدید مجبور به هزینه ی بسیار زیاد برای نقره نشویم حالا باید بگویم چرا لوله از جنس نقره اس ، از جنس نقره است زیرا نقره قابلیت تصفیه بالایی دارد بنا بر این بعید است آب از صافی ، قرص تصفیه کننده و نقره بگزرد و هنوز آلوده باشد.البته باز هم آب بصورت کامل تمیز نخواهد بود اما تا حدودی برای تصفیه ی آب یک حوض نسبتا آلوده کافی است.