#4953
علیرضا عامری
میهمان

سلام،میتونیم ان را مثل سرنگ بسازیم یعنی هر دو قسمتی که هم جوهر در ان است(مخزن)وجوهر را پمپ میکند را به صورت استوانی ای از جنس پلاستیک درست کنیم وطوری ان را طراحی کنیم که قسمتی که جوهر را پمپ می کند به داخلمخزن برود.