#4844
admin
مدیرکل

سلام
بله،چون در این طرح ، طراح هم هزینه فکر و خلاقیت خودش رامی گیرد و هم هنر طراحی.
سازه ان زیاد هزینه بر نیست. اما مواد مصرفی ان چون در طیف های رنگی زیادی هست یکم زیاد می شود.
فاز طراحی چیدمان رنگ ها در کنار هم ، طول هر یک از کامواها از هم ، طراحی اجسام پیچیده و …
برای خلاقیت در کار می توان به عنوان راهروهای رنگی ، تونل ها ، ورودی ها و … استفاده کرد بیشترین کاربرد در نمایشگاه ها وموزه ها میتواند داشته باشد.
متناسب با هر کدام از محل های مورد استفاده خلق اجسام رنگی و مفهوم آن محل