#4468
admin
مدیرکل

سلام.ممنون که در بحث شرکت نمودین.
در طراحی محصول فقط از جنبه اقتصادی نباید طرح را بررسی نمود بلکه از 4 دیدگاه اجتماعی، فنی، اقتصادی و عملکردی باید طرح را بررسی نمود.
1-نیازسنجی اجتماعی؟ مشتریان طرح چه کسانی هستند؟ بررسی طرح با نیازها و نقش محصول در افزایش رضایت مشتریان، بررسی تهدیدها، نقاط قوت و فرصت و ضعف و نقش محصول در این راستا.
2-نیازسنجی عملیاتی: قابلیت های طرح چیست؟ قابلیت های طرح شامل: سرعت عملکرد، حمل، نگهداری، شرایط ارگونومی ، راحتی استفاده، شرایط محیطی و … است.
3-نیازسنجی فنی: ابعاد فنی مورد نیاز طرح چیست؟ ویژگی های فنی ، فیزیکی، کیفیت طرح چیست.
4-نیازسنجی اقتصادی: ابعاد قیمت محصول چیست؟ میزان کلی سرمایگذاری مورد نیاز، اعتبار و زمان مورد نیاز اجرای طرح و …

برای اینکه بتوان پروژه را به درستی مدیریت نمود باید پیش مطالعه در آن داشته باشید و آن قدر در پروژه به جلو حرکت کرده باشید که برآورد دقیق هزینه و زمان برای گام بعدی کارتان داشته باشید در غیر این صورت پروژه یا طرح شما با شکست مواجه می شود.