• مهندسی سیستم

    رویکردی است روشمند که در مسیر تحقق یک سیستم دسترسی سیستم را با پیچیدگی ها و در ابعاد مختلف به اهداف نهایی اش تضمین می نماید.

  • مهندسی سیستم

    رویکردی است روشمند که در مسیر تحقق یک سیستم دسترسی سیستم را با پیچیدگی ها و در ابعاد مختلف به اهداف نهایی اش تضمین می نماید. منظور از رویکرد همان طراحی است و منظور از اهداف مشتری و کاربر است.

تعریف نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن (قسمت دوم)

نوآوری از ابعاد مختلف می تواند مورد بحث قرار گیرد: ۱- از بعد تازگی و زمان، نوآوری رامی توان به دو نوع رادیکال و تدریجی تقسیم کرد. ۱-۱- نوآوری رادیکال عبارت است از تغییرات عمده در ساختار ماهیت محصول و یا فرآیند در زمان کوتاه؛ به عبارت دیگر در نوآوری رادیکال، نسبت تغییرات پدید آمده […]

تعریف نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن (قسمت اول)

نوآوری ریشه در واژه لاتین innovation دارد. و مفهوم آن « ایجاد یک چیز جدید» می باشد. تاکنون تعاریف گوناگونی از نوآوری ارائه شد است. در ذیل چند نمونه ازآن آورده شده است. ۱-نوآوری یعنی بهره برداری موفق از ایده های جدید ۲-نوآوری لزوماً به معنای تجاری سازی یک پیشرفت عمده در مرز های فناوری (نوآوری […]

ریسک

ریسک ریسک عبارت است اندازه ی ناتوانی بالقوه در دستیابی به اهداف کل برنامه در محدوده ی هزینه ای، زمانی و فنی مشخص؛ و دارای دو مولفه است: ۱-احتمال ناکامی در دستیابی به خروجی های خاص، ۲-پیامدها یا تاثیرات این ناکامی. در واقع، باید گفت که استراتژی تامین و اکتساب محصول، مدیریت ریسک را مخاطب […]

بلوغ یک فناوری (TML)

یک فناوری باید به یک نیاز پاسخ دهد. گاهی این فناوری در یک محصول مورد استفاده قرار می گیرد، گاهی در فرآیند تولد یک محصول به کار می رود، گاهی خود تبدیل به یک محصول می شود. با توجه به مطالب بیان شده بلوغ فناوری عبارت اند از: استفاده موفقیت آمیز یک فناوری در یک […]

ابعاد فناوری

فناوری قابلیتی (دانش و توانایی) است که منجر به تولید محصول می‌شود. به عبارت دیگر، فناوری همه آن چیزی است که در سازمان تولید‌کننده باقی می‌ماند و محصول شامل همه آن چیزی است که به مشتری تحویل داده می‌شود.فناوری دارای چهار رکن اساسی شامل: «دانش فنی»، «نیروی انسانی»، «سازمان» و «سخت افزار» است. و دارای […]

راهکارهای توسعه فناوری

راهکارهای توسعه فناوری در صنایع و کشورهای در حال توسعه عبارتنداز: ۱-کپی سازی: عبارتست از استفاده از مدارک و مستندات دانش فنی یا الگوهای فیزیکی آماده و طراحی و ساخت آن با حداقل تغییرات. این کار از طریق دمونتاژ محصول و استخراج نقشه های فنی آن انجام می شود. ۲-مهندسی معکوس: در این روش استفاده […]

فلوچارت فرآیند طراحی و محصولی در سازمان فضایی آمریکا (NASA)

فلوچارت فرآیند طراحی محصولی در NASA به شکل ذیل می باشد. موارد قابل تامل به شرح زیر است. ۱-انتخاب مدل طراحی ۲-ترسیم ماتریس I*I برای زیر سیستم ها جهت بدست آوردن تعاملات و ارتباطات فیزیکی، شیمیایی، الکتریکی

روش رسم ماتریس ساختار طراحی

برای ترسیم ماتریس ساختار طراحی باید مراحل زیر را دنبال نمایم. تجزیه تفکیک سیستم به المان­های تشکیل دهنده آن از طریق سطوح مختلف سلسله مراتب و درخت محصول.

ماتریس ساختار طراحی (Design Structure Matrix)

ماتریس ساختار طراحی (DSM) ابزار مدل­سازی شبکه است که برای ارائه عناصر دربرگیرنده یک سیستم و تعاملات آن و درنتیجه برجسته کردن معماری سیستم (یا طراحی ساختار) استفاده می‌شود.

در حال بارگذاری