• مهندسی سیستم

    رویکردی است روشمند که در مسیر تحقق یک سیستم دسترسی سیستم را با پیچیدگی ها و در ابعاد مختلف به اهداف نهایی اش تضمین می نماید.

  • مهندسی سیستم

    رویکردی است روشمند که در مسیر تحقق یک سیستم دسترسی سیستم را با پیچیدگی ها و در ابعاد مختلف به اهداف نهایی اش تضمین می نماید. منظور از رویکرد همان طراحی است و منظور از اهداف مشتری و کاربر است.

انواع ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت سوم

انواع ره نگاشت ها در کارگاه ره نگاشت فناوری ( ۱۹۹۸ ) حداقل یک دوجین از کاربردهای گوناگون ره نگاشت ها ارایه شد . این کاربردها، طیف گستردهای را پوشش میدهند که برخی از آنها عبارتند از: ۱-ره نگاشت های علوم  تحقیقات (همانند نگاشت علوم) ۲-ره نگاشت های گذارصنعتی (همچون طرح صنعتی کانادا) ۳-ره نگاشت […]

ره نگاشت یا نقشه راه – قسمت دوم

یک دسته از تعریف ها و توصیف های متداول از ره نگاشت علوم و فناوری، شامل بازنمایی ابعاد قابل تصور از روابط ساختاری و زمانی میان عناصر علوم و فناوری است. در این دسته از تعاریف، یک ره نگاشت علوم و فناوری را می توان همانند نقشه ی بزرگراههای عمومی، یک طرح مفهومی منسجم (نه […]

ره نگاشت یا نقشه راه – بخش اول

«ره نگاشت»های علوم و فناوری که گاهی با عنوان «کارراهه یا نقشه راه» علوم و فناوری نیز ترجمعه شده اند بیشتر در صنعت، دولت و دانشگاه برای به تصویر کشیدن ارتباطی ساختاری بین علوم، فناوری و کاربردهای آن ها استفاده میشود. ره نگاشت ها به عنوان تصمیم یار به منظور بهبود هماهنگی بین فعالیت ها […]

اصول طراحی محصول

سه اصل در خصوص طراحی ابتکارانه و خلاقانه ۱-دیدن ۲-شنیدن ۳-گفتن دیدن بدی که در ادبیات توسعه محصول جدید به معنای تشخیص محصولات جدید است که در نهایت شکست خواهند خورد اهمیت حیاتی در توسعه محصولات جدید خواهند داشت. اولین گام برای طراح موفق به صورت ضمنی طراحی یک محصول است که شکست نخورد و […]

کتاب روش‌ها و کاربردهای ماتریس ساختار طراحی (Design Structure Matrix Methods and Applications (Engineering Systems))

کتاب “روش‌ها و کاربردهای ماتریس ساختار طراحی” یک شرح شفاف و مختصر از روش‌های DSM برای شاغلان و محققان ارائه می‌دهد. چهار بخش این کتاب به چهار نوع اولیه مدل‌های DSM ربط دارند و ارائه‌دنده ابزارهایی برای نمایش معماری‌ محصول،‌ معماری‌ سازمان، ‌معماری‌ فرآیند و معماری‌ چنددامنه (که انواع مدل‌های DSM را برای ارائه همزمان […]

انواع راهبرد های نوآوری محصول

کاتلر  محصول را اینگونه تعریف می کند::« چیزی که بتواند برای ارضای یک خواسته یا نیاز به بازار ارائه شود. محصولاتی که بازاریابی می شوند شامل کالاهای فیزیکی، خدمات، تجربیات، وقایع، افراد،اماکن، دارایی ها، سازمانها، اطلاعات و ایده ها هستند» در دستورالعمل اسلو هدف غایی از نوآوری محصول این نکته است که شرکت می تواند […]

فواید مهندسی سیستم بر اساس مدل

۱-به اشتراک گذاری درک خود از طراحی و الزامات سیستم – اعتبار سنجی الزامات – بنیان رایج برای تحلیل و طراحی – سهولت تشخیص ریسک ها ۲-مشارکت در مدیریت ایجاد یک سستم پیچیده * تفکیک جنبه های مهم با دیدگاه های مختلف از مدل مجتمع * پشتیبانی از ردیابی از طریق مدل های سیستمی سلسله […]

تعریف نوآوری و بررسی ابعاد مختلف آن (قسمت پنجم)

نوآوری را می توان در چهار گروه عمده تقسیم بندی نمود:   نوآوری محصول: عبارت است از تغییر در کالاها یا خدماتی که یک سازمان عرضه می کند؛ (مانند و ارائه تلفن های همراه جدید و پیشرفته).   نوآوری در فرآیند: عبارت است از تغییر در روش های خلق و عرضه محصولات / خدمات؛ (مانند […]

در حال بارگذاری